Huisregels

Algemeen

 • Jongeren onder de 16 jaar hebben alleen toegang tot concerten onder begeleiding van een volwassene. Bij dance activiteiten geldt een minimum leeftijd van 18 jaar (tenzij anders aangegeven);
 • Alcohol wordt alleen aan bezoekers van 18 jaar of ouder geschonken. Er kan naar je legitimatie worden gevraagd;
 • Metropool gebruikt een muntensysteem voor de betalingswijze van haar horeca. Gekochte munten worden niet retour genomen;
 • Volg de aanwijzingen van de medewerkers van Metropool en van de security op, zij zijn duidelijk herkenbaar aan werkkleding;
 • Metropool is voorzien van camerabewaking. Met het betreden van het gebouw accepteert de bezoeker dat hij/zij op beeld wordt vastgelegd. Beelden worden, alleen op verzoek van overheden, overlegd;
 • Je dient je te kunnen legitimeren. Ook kun je ter controle gefouilleerd worden door de security. Je dient mee te werken en aanwijzigingen op te volgen;
 • Indien je je in het verleden misdragen hebt bij Poppodium Metropool kan je de toegang worden ontzegd;
 • Poppodium Metropool is aangesloten bij het collectief horecaverbod;

 

Verboden

 • Iedere vorm van geweld, (seksueel) intimiderend-, beledigend en/of discriminerend gedrag, is verboden;
 • Je mag geen wapens mee naar binnen nemen en ook geen goederen die een gevaar voor de veiligheid op kunnen leveren;
 • Het gebruiken van, en het handelen in hard- en softdrugs is verboden;
 • Het mee naar binnen of buiten nemen van eten, drinken, plastic en glaswerk is niet toegestaan. Het nuttigen van drank buiten het pand is uitsluitend toegestaan op het terras;
 • Openbare dronkenschap en/of het duidelijk onder invloed zijn van andere verdovende middelen, wordt niet getolereerd;
 • Binnen Metropool geldt een algeheel rookverbod. Roken leidt tot het afgaan van het ontruimingsalarm, wat resulteert in een volledige ontruiming van het gebouw en de komst van brandweer. De 2500 euro aan kosten die hierdoor ontstaan worden verhaald op de verantwoordelijke(n);
 • Voor het maken van beeld- en geluidsopnames moet van tevoren schriftelijke toestemming zijn verleend door Metropool. Dit geldt ook voor promotionele activiteiten. Professionele fotocamera's zijn niet toegestaan tenzij vooraf schriftelijk toestemming is gegeven door onze Marketing & Publiciteitsafdeling;
 • Stagediven en/of crowdsurfen is verboden;
 • Het is verboden om eigendommen van Metropool mee te nemen; 
 • Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan;

 

Aansprakelijkheid

 • Metropool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële- en/of immateriële schade die een bezoeker van Metropool mogelijk kan ondervinden;
 • In Metropool wordt meer dan 85 decibel aan geluid geproduceerd. Metropool is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele gehoorschade die mogelijk kan ontstaan. Tegen een redelijk tarief worden oordopjes aangeboden bij zowel de kassa als de garderobe;
 • Het gebruik van de garderobe is op eigen risico. Zonder ontvangstbewijs worden items niet geretourneerd;
 • Indien eigendommen van Metropool of van een derde persoon vernield worden, is de verantwoordelijke voor de vernieling(en) aansprakelijk voor de reparatie- en/of vervangingskosten. Tevens doen wij van deze vernieling(en) altijd aangifte bij de politie.