Info Raad van Toezicht Poppodium Twente

Info Raad van Toezicht Poppodium Twente

Sinds 23 februari 2018 wordt Metropool Hengelo bestuurd door de Raad van Toezicht van stichting Popppodium Twente.
De Raad van Toezicht conformeert zich aan de Governance Code Cultuur: “Goed bestuur en toezicht in de cultuursector”. Stichting Poppodium Twente hanteert hierin het RvT-Model.
 

Samenstelling

De Raad van Toezicht van Poppodium Twente bestaat uit vier leden:

 

Bert Otten  Voorzitter | Senior adviseur, Radar Advies Amsterdam
Ingo Verhaak Vice-voorzitter | Director Product Development Brink Group
Hans Eppink   | Partner KroeseWevers
Sabine Uitslag   | Voorzitter bestuur NVH
     

 

RvT leden worden aangesteld voor een periode van 3 jaar, de aftredende leden kunnen ten hoogste twee maal worden herbenoemd. Het rooster van aftreden is door de RvT opgesteld.  De leden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet, het betreft een onbezoldigde bestuursfunctie.
 

Financiële verantwoording

Profielen leden Raad van Toezicht

Statuten

Visie op besturing en toezicht


 

Vacature leden Raad van Toezicht